Paziņojumi

Sveikas!

Nākošais K!K! notiks jau pirmdien, 12.09.2016. pl.18:30  Rūpniecības ielā 9, dz.11 .
Pēc K!K! plānots viesu vakars ar jauno meiteņu piedalīšanos, kurā ar prezentāciju par S!K! Gaujmaliete uzstāsies fil! Inguna Ukenābele.
Ceru, ka pirmdien tiksimies kuplākā skaitā kā ierasts.
Ar siltiem sveicieniem un smaidu sirdī,
taut! Baiba Stepe, t/l sen