Svarīgākie notikumi

Gaujmalietei – 85!

Marts ir mēnesis, kad gaujmalietes Latvijā un visā pasaulē svin korporācijas dibināšanas gadadienu. Šogad s!k! Gaujmaliete apritēja 85 gadi  un tas ir pietiekami ilgs laiks, lai atcerētos gan pagātni, gan iezīmētu nākotnes mērķus.

1927.gada 22.martā, kādā zilā pavasara vakarā, kad bija norimuši cīruļa puteņi un sāka briest pumpuri dzimtenes birzīs, kad brīvi vēji, nākdami no laukiem un mežiem, ienesa Rīgas ielās pavasara dvesmu – 16 Latvijas Universitātes studentes iededzināja draudzības liesmu Gaujmalietes ugunskurā”. Tā mūsu korporācijas tapšanu atcerējās mūsu fil! dibinātāja Nora Klīve.

2. Pasaules karš gaujmalietes izklīdināja – kādai nācās doties uz Sibīriju, citas bēga uz Rietumiem, vēl kāda palika Latvijā. Kad gaujmalietes, kas bija devušās emigrācijā, bija iedzīvojušās un nostiprinājušās jaunajās mītnes vietās, sākās arī pārējo apzināšana un domas, kā nepierastajos apstākļos atjaunot korporācijas dzīvi. 1952.gada 3.novembrī Ņujorkā dzīvojošās gaujmalietes pulcējas oficiālā sanāksmē un nolēma atjaunot konventa darbību. Liels nopelns ir trimdas gaujmalietēm, kas uzturēja dzīvas korporācijas idejas pēc Latvijas brīvvalsts sabrukuma un pulcināja gaujmalietes atkal kopā visās zemēs, kur vien viņas bija sūtījis liktenis.

Latvijā aktīva gaujmaliešu darbība atsākās 3. Atmodas laika sākumā – 1990.gada 23.februārī un jau 24.martā tika uzņemtas pimais atjaunotās korporācijas coetus, kurā bija 7 meitenes. Kopš atjaunošanas Gaujmaliete Latvijā ir izgājusi dažādus savas dzīves lokus – no atmodas gadu jūsmas, cauri gan finansiāli, gan sadzīviski smagiem gadiem, līdz pašām savam dzīvoklim un arvien augošam biedru skaitam.

Pirms 85 gadiem iedegtā draudzības liesma Gaujmalietes ugunskurā ne mirkli nav aprimusi. Tā ir pārcietusi dažādas vētras, bet vienmēr spējusi rast jaunus enerģijas avotus, no kuriem smelties ticību, spēku, izturību un pārliecību gaišākai nākotnei.

Gaujmalietes korporācijas dibināšanas 85 gadadienu šogad nosvinēja, 22.martā rīkojot literāro vakaru, kurā par gaujmaliešu un s!k! Gaujmaliete goda filistru likteņiem stāstīja fil! Dīna Tiltiņa. 23.martā draudzības saites tika atjaunotas komeršā. Savukārt 24.martā notika piemiņas dievkalpojums Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā, svētku akts Latvijas Universitātē, bet vakarā gaujmalietes un viņu viesi pulcējās uz balli.

Skatīt galeriju

S!K! Gaujmaliete svētku literārais vakars „Cordi, animae, intellectui – kā gaujmalietes ir īstenojušas savas devīzes dzīvē”

Korporācijas tie pirmkārt ir cilvēki. Cilvēki, kas tās ir veidojuši, cilvēki, kas tās ir attīstījuši, cilvēki, kas ir saglabājuši tradīcijas cauri ļoti grūtiem laikiem, cilvēki, kas arī mūsdienās redz sevi šajās senajās organizācijās. Tieši tādēļ studenšu korporācija Gaujmaliete, svinot savu 85 gadu jubileju, aicina visus interesentus uz svētku literāro vakaru, kurā atskatīsimies uz gaujmalietēm un viņu likteņiem.
Ar referātu „Cordi, animae, intellectui – kā gaujmalietes ir īstenojušas savas devīzes dzīvē” uzstāsies fil! Dīna Tiltiņa.
Cordi, animae, intellectui (sirdij, dvēselei, prātam) ir ļoti svarīga studenšu korporācijas Gaujmaliete devīze, kas mums ikdienu atgādina, ka tikai sirds, dvēseles un prāta trīsvienība ir pamats harmoniskas un pilnvērtīgas personības attīstībai. Šo devīzi gaujmalietes nes savās sirdīs jau 85 gadus, neraugoties uz to, ka mīt dažādās zemēs un pieder dažādām paaudzēm. Tieši šī devīze ir likusi tiekties uz sasniegumiem, vienlaikus neaizmirstot par mūžīgām vērtībām.
Fil! Dīna Tiltiņa ir dzimusi Čikāgā, ASV, bet kopš 2002.gada ir pārcēlusies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. 2005.gadā Dīna ar visaugstāko uzslavu (summa cum laude) ieguva doktora grādu organizāciju psiholoģijā DePaul Universitātē Čikāgā. Viņa ir specializējusies personāla attīstības jautājumos un šajā jomā darbojusies vairākos uzņēmumos un iestādēs gan ASV, gan Latvijā. Pašlaik Dīna ir Latvijas Universitātes Personāla departamenta direktore.
Dīna ir gaujmaliete trešajā paaudzē un tieši tādēļ viņa par savas akadēmiskās runas tēmu arī ir izvēlējusies gaujmalietes un viņu likteņus – no 1927.gada, kad 16 LU studentes dibināja Gaujmalieti, līdz pat 2012.gadam, kad Gaujmaliete svin savu 85 gadu pastāvēšanas jubileju.Svētku literārais vakars notiks 22.martā plkst 19.00 s!k! Daugaviete konventa dzīvoklī Stabu ielā 14.

Kopbilde