Amatpersonas

S!k! Gaujmaliete t/l prezidijs 2017./2018. ak.gadam:
Seniore: taut!  Lauma Miķelsone
Viceseniore: taut! Baiba Stepe
Sekretāre:  taut! Elīza Streile
Audzinātāja: fil! Liene Vērzemniece