Amatpersonas

S!k! Gaujmaliete t/l prezidijs 2016./2017. ak.gadam:
Seniore: taut! Baiba Stepe
Viceseniore: taut! Dita Lārmane
Sekretāre:  taut! Lauma Miķelsone
Audzinātāja: taut! Liene Vērzemniece