Simboli

Krāsas: balts-zils-zelts

balts – skaidra dvēsele, baltie Gaujas krastu ziedi;

zils – gaiša, dziļa ticību, zilais debess jums virs Gaujas;

zelts – sasniegumi darbā un zinātnē, zelta druvas Gaujas malā.

Devīzes: Gaujmalietes mērķi ir izteikti devīzēs:

„Skaidru sirdi, modru garu.”

„Cordi, animae, intellectui” – Sirdij, dvēselei, prātam.

„Anima candidissima, gratia jucundissima, humanitas profundissima” – Dvēsele visbaltākā, piemīlība vispatīkamākā, cilvēcība visdziļākā.

Vapenis

Studenšu korporācijas Gaujmaliete vapenis tika atklāts korporācijas desmit gadu jubilejas svinībās – 1937. gada 22. martā. Vapeņa uzmetumu izveidojis Gaujmalietes goda filistrs profesors Francis Balodis, vapeņa projektu radījis mākslinieks Lūdolfs Liberts, bet pašu vapeni ir izveidojis koktēlnieks Hugo Mercs un mākslinieks-dekorators Pēteris Rožlapa.

Pēc 2. pasaules kara sākuma Gaujmalietes vapenis gāja bojā, bet 2007. gadā tas tika atjaunots.

Gaujmalietes vapenis ir sadalīts četrās daļās:

  • laukums augšā pa labi ietver  Gaujmalietes krāsas balts-zils-zelts. Pārējie laukumi atkārto šīs krāsas.
  • Baltajā laukumā attēlotas zelta vārpas – ar skaidru šķīstu sirdi darīt krietnu darbu.
  • Zilajā laukumā – stilizēti sudraba viļņi un ievziedu ķekars – zilā debess dzimtenē, kur plūst Gauja un zied ievas.
  •  Zelta laukumā – cirķelis – mūžam godā turēt Gaujmalieti. Vapeņa pamatnē ir Gaujmalietes galvenā devīze – „Skaidru sirdi, modru garu”. Augšpusē ir stilizēta gaismas pils, bet apkārt liepu lapas kā latviskā un sievišķīgā simbols, kā arī 16 ievziedu ķekari, kas simbolizē 16 Gaujmalietes dibinātājas.

Krāsu lenta: Sastāv no trim vienāda platuma baltas, zilas un zelta krāsas garenvirziena joslām. Lentu nēsā, pārliktu pār labo plecu.

Cirķelis: Kaligrāfisks raksta zīmju VCFG! (latīniskā izteiciena “Vivat, crescat, floreat Gaujmaliete in aeternum” abreviatūra) savijums.

Segne (galvassega): No melna samta ar baltas, zilas un zelta krāsas joslām vai cirķeļa attēlu tās izgriezumā.