Uzņemšana

Par korporācijas Gaujmaliete biedrēm var kļūt latviešu tautības studentes, kas augstāko izglītību iegūst akreditētā augstākajā mācību iestādē. Meitenes tiek uzņemtas no dažādām augstskolām un fakultātēm.

Divas reizes gadā notiek viesu vakari, kad studentēm tiek dota iespēja viesoties Gaujmalietes konventā.

Sīkāka informācija pie t/l audzinātājas, skatīt sadaļu kontakti.