Kontakti

C!Q! adrese: Rūpniecības iela 9 dz.11, Rīga, LV-1010
Apskatīt lielāku karti

Seniore: taut! Lauma Miķelsone
e-pasts: lauma.mik@gmail.com
Mob. Nr. 29544915

Viceseniore: taut! Baiba Stepe
e-pasts: baiba.grapena@gmail.com
Mob. Nr. 28257167

Sekretāre: taut! Elīza Streile
e-pasts: sekretaregaujmaliete@inbox.lv
eliza.streile@inbox.lv
Mob. Nr.27807546

Audzinātāja: taut! Liene Vērzemniece
e-pasts: liene.verzemniece@inbox.lv
Mob. Nr. 26522198

Mag! lit!: fil! Santa Līviņa
e-pasts:  slivina@inbox.lv
Mob. Nr. 26461965

Rekvizīti:
Studenšu korporācija “GAUJMALIETE”
Reģ. Nr. 40008004119
Banka: Swedbank, AS
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV26HABA0551012615563