Kontakti

C!Q! adrese: Rūpniecības iela 9 dz.11, Rīga, LV-1010
Apskatīt lielāku karti

Seniore: fil! Ingūna Ligere
e-pasts: Inguna.Ligere@inbox.lv
Mob. Nr. 29430648

Viceseniore: fil! Baiba Stepe
Sekretāre: taut! Elīza Streile
e-pasts: gaujmalieteinfo@gmail.com

Audzinātāja: fil! Aiva Tukiša
e-pasts: aiva.tukisa@inbox.lv
Mob. Nr. 29214826

Mag! lit!: taut! Lauma Miķelsone-Šibeika
e-pasts:  lauma.mik@gmail.com
Mob. Nr. 29544915

Rekvizīti:
Studenšu korporācija “GAUJMALIETE”
Reģ. Nr. 40008004119
Banka: Swedbank, AS
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV26HABA0551012615563